Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpověď předsedy OFS HK na naší stížnost.

14. 5. 2012

 

Vyjádření k stížnosti na řízení utkání v Kunčicích
 
Vážený pane předsedo,
 
dne 9.5.2012 jsem obdržel Vaši stížnost na řízení utkání v Kunčicích. Ve výše uvedené stížnosti popisujete události, které se podle Vás udály v zápase okresního přeboru Kunčice „B“ – Červeněves a v závěru žádáte odpovědi na Vaše 4 otázky. 
 
V prvé řadě sděluji, že tuto Vaši stížnost jsem přeposlal k projednání předsedovi KR OFS HK a předsedovi DK OFS HK.   Podle sdělení předsedy KR OFS HK bude rozhodčí Štancl pozván na jednání KR OFS k vyjádření ohledně událostí, které popisujete ve své stížnosti. O závěrech jednání KR Vás budu samozřejmě informovat. 
 
Nyní ve stručnosti k Vašim otázkám. Znovu upozorňuji, že se jedná o můj osobní názor. Předem se omlouvám za případné chybné popsání postupu, protože to jsou spíše otázky pro KR a ne pro mě.
 
  1. Kde vzal rozhodčí Štancl informaci, že byl z naší strany vetován (při rozhovoru s ním mi sdělil, že se o změně nominace dozvěděl v 10 hod dopoledne před zápasem)?
 
Výše uvedená otázka není pro mě, ale spíše pro rozhodčího pana Štancla. Věřím, že na tuto otázku odpoví na jednání KR. 
 
  1. Proč domácí hráč Kvasnička nebyl za likvidační zákrok potrestán?
 
Na zápase jsem nebyl osobně, tak nemohu tuto událost posoudit. Vzhledem k tomu, že při každém jednání na KR nebo DK se vychází ze zápisu o utkání, tak je škoda, že kapitán Vašeho týmu v zápise nic nerozporoval – v zápise jsem nenašel námitku. Věřím, že i tato Vaše otázka bude předmětem jednání na KR.
 
  1. Proč rozhodčí Štancl neuvedl do zápisu o utkání zranění hráče Kvasničky?
 
Důvodem je podle mého názoru ta skutečnost, že domácí nepožadovali nahlásit zranění do zápisu. Uvést zranění do zápisu není povinné. Oddíl má právo zranění nahlásit a požadovat jeho uvedení do zápisu o utkání.
 
  1. Proč rozhodčí Štancl nastavil bezdůvodně 8 minut, ještě tak vypjaté atmosféře?
 
V zápise o utkání je uvedeno, že 2. poločas se nastavoval z důvodu střídání a ošetřování hráčů o 4 minuty. Pokud se Vám to nezdálo nebo jste s tím nesouhlasili, tak podle mého názoru, měl kapitán Vašeho týmu právo vznést námitku.
 
Jak jsem uvedl na začátku, Vaši stížnost projedná KR OFS HK a případně, že se potvrdí provinění, tak to KR předá k dořešení DK OFS HK. Se závěry jednání budete písemně seznámeni.
 
S pozdravem
 

M. Zbořil, předseda OFS Hradec Králov